6 comments on “Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử – Chương 10

  1. [Nguyệt Nhi]

    Ôi đồng chí Thạch Lựu, fan gơ cổ đại, giỏi *giơ ngón cái* Trình chém gió của đồng chí cao quá, tiểu nữ thập phần bái phục ah~ *cúi đầu*

    Còn cả bạn thư sinh mần nghề viết thư tình nữa, tự hỏi không biết bạn có phải fan boi =))))

    Trước giờ ta toàn đọc chùa, xin lỗi nàng, từ nay ta sẽ ngoan ngoãn com đàng hoàng ah~ :”> Nàng chăm chỉ mần ăn nhaz *hôn gió*

  2. Pingback: Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử « hongycongtu

  3. Pingback: Bá đạo vương gia – Điêu ngoa công tử | Đỗ Y Y – Y Y Thư Quán

  4. Pingback: LIST DANMEI Đã Gặm Qua | wingdranix

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s