4 comments on “Tiểu Thú Phản Công Chiến – Đệ cửu chương (chưa beta)

 1. sao đã bỏ páss mà vẫn không bỏ cái chữ ” chưa beta” zợ
  bỏ nó đi đọc thê này cũng hay mà.

  • Quả thật là ta không thích đặt pass chút nào a, ta khó chịu mà mọi người cũng sẽ khó chịu (có lẽ) , vả lại là do ta đang chờ bản beta a, nên để vậy.

   Xin mọi người nhắm mắt bỏ qua đi a. *dập đầu*

   Ngày lành!!!

 2. ẻm nói không được đâu phải là ý đó đâu mà giận, anh nhị sư huynh này đúng là

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s