4 comments on “Phượng Tần – 10, 11

  1. bộ nay hay lắm nàng ạ, thanks nàng đã edit , đừng drop nha nàng ,ta mong chờ chương tiếp à lâu quá nên ……
    Cố lên nha nàng

    • Truyện này Nguyệt đã drop, làm bạn thất vọng rồi, thật có lỗi. Bạn tiểu mẫn đang edit truyện này, lâu rồi nguyệt ko onl nên cũng ko biết bạn ấy đã hoàn hay chưa, bạn có têể ghé qua nhà bạn ấy để theo dõi truyện tiếp. Cám ơn bạn đã cm

      Ngày lành!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s