5 comments on “Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng – 2

  1. Cố giữ sức khỏe a Nguyệt tỉ tỉ :* ~~

    Ách! Cái này là xuyên cả linh hồn lẫn thể xác nga~ Lần đầu gặp thể loại này a~ Có từng nghe qua, nhưng hiếm gặp lắm~~

    Đa tạ tỉ tỉ ~ :*

  2. tội anh công ghê , cứ bị quận chúa bám theo . thế này thì lúc anh công yêu anh thụ thì chắc là bị cản trở lắm đấy . tội ghê .

  3. Nguyệt tỉ tỉ cố gắng lên. trông cậy vào nàg hết đó

  4. hay quá, thanks bạn nhiều, làm quen nha. Lần đầu đọc thể loại này, rất lạ và hay, co gì bạn chỉ giáo dùm hen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s