2 comments on “Phượng Tần – 3, 4

  1. Ai, chưa đến khúc gay cấn ha… bạn thi xong rồi à, chúc bạn toàn là điểm 10 nhá !!!

    • ^^ cám ơn bạn vì lời chúc, nhưng kỳ này mình die ùi, mới thi nghe hùi sáng này, sensei cho nghe 3 câu, mà câu nào cũng dài cũng khó nghe, đã vậy chỉ cho nghe có một lần a. Hix.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s