2 comments on “Phượng Tần – Giới thiệu

  1. Ta nghĩ tới giờ thì chắc nàng đã bik beta là gì rùi nhỉ :”>

    Cho ta hỏi tí! Bộ này là nhất thụ nhất công chứ nàng *chớp chớp*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s